Wetgeving

Grijze roodstaartpapegaai definitief op CITES bijlage I. (1-2-2017)

Zie voor de meest actuele informatie de teksten onderaan op het voorste blad van de homepage van de site van de Parkieten Sociëteit. parkietensocieteit.nl

Daar vind u diverse links naar Wetgeving (o.a. over CITES en de Positieflijst).

Elke regel staat voor een afzonderlijke link die toelichting of uitleg geeft over het betreffende onderwerp.

Let daarbij in 2017 in het bijzonder op de “Startnotitie Bedrijfsmatigheid” en de “Positieflijst Zoogdieren”.


Bezoek voor nog meer relevante informatie ook onderstaande link naar de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/grijze-roodstaartpapegaai-vanaf-2-januari-2017-strenger-beschermd

Hier kunt u ook uw benodigde CITES formulieren aanvragen.


Positieflijst voor zoogdieren.

De Europese verordening m.b.t. invasieve en uitheemse soorten.

Door dhr. Chris Meijer wordt u in het maandblad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen.

Dhr. Meijer maakt voor de Parkieten Sociëteit deel uit van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH). Dit platform heeft nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en adviseert gevraagd en ongevraagd onder andere over deze en andere onderwerpen die onze liefhebberij raken.

Wanneer er belangrijke zaken te melden zijn dan wordt dat kenbaar gemaakt in het maandblad van de PS.

Voorzitter PS West Brabant.

Rene Palings