Jubilarissen

Jubilarissen Parkieten Sociëteit West-Brabant.

2022

Sinds 2021 huldigt het hoofdbestuur de jubilarissen niet meer op de jaarvergadering.
Wij willen graag 3 jubilarissen feliciteren die in 2022 een jubileum jaar hebben:
J. Damen              40 jaar lid
E. Schoones         25 jaar lid 
W van den Broek  25 jaar lid  

2020

Ook in 2020 worden de jubilarissen gehuldigd tijdens de Jaarvergadering.
Na de jaarvergadering van 31 januari wordt hier bekend wie dit zijn. 

2019

Voor de jaarvergadering op 25 januari waren 8 leden die 25 jaar en 1 lid die 40 jaar lid zijn van de Parkieten Sociëteit uitgenodigd om de daarbij behorende speld en felicitaties in ontvangst te nemen.
Aanwezig waren 3 jubilarissen 25 jaar. Uit handen van de landelijk secretaris dhr. J. Wierda het Erespeldje uitgereikt.

Van links naar rechts. Onze voorzitter R. Palings, 2018 en de heren A.J. van Dorst, A.W.T. Balemans, A.J. de Vries en de landelijk secretaris J.Wierda,

2018

Voor de jaarvergadering op 26 januari waren 9 leden die 25 jaar en 1 lid die 40 jaar lid zijn van de Parkieten Sociëteit uitgenodigd om de daarbij behorende speld en felicitaties in ontvangst te nemen.

Jammer genoeg kon slechts 1 van de genodigden aanwezig zijn en hij kreeg uit handen van de landelijk secretaris dhr. J. Wierda het Erespeldje uitgereikt.

Vanuit de vereniging werd hem door de voorzitter M.v.d. Ven een oorkonde en door de penningmeester M.v.Benthem een bos bloemen overhandigd.

Ook de penningmeester M.v.Benthem kreeg een oorkonde 25 jaar bestuurslid en een bos bloemen overhandigd. Het bijbehorende cadeau was een beeld van een grijze roodstaart.

2017.

Voor de jaarvergadering op 27 januari waren 13 leden die 25 jaar en 3 leden die 40 jaar lid zijn van de Parkieten Sociëteit uitgenodigd om de daarbij behorende speld en felicitaties in ontvangst te nemen.

Jammer genoeg konden slechts 6 van de genodigden aanwezig zijn en zij kregen uit handen van de landelijk penningmeester dhr. H Damen het Erespeldje uitgereikt.

Vanuit de vereniging werd hen door de penningmeester en de voorzitter een bos bloemen en een oorkonde overhandigd.

Uiterst links het 40-jarige lid Dhr.. J. Brouwers.

Daarnaast van links naar rechts dhr’n: C. Polderman, B.Giphart, Voorzitter M.v.d.Ven, H.Mulkers, I. D’Huyvetter, W.Prinse en de penningmeester van de PS dhr. H.Damen.


2016.

Op de foto van links naar rechts op de achterste rij; penningmeester H.Damen en de leden A. Montee, P.Gommers en C.Dalemans.

Op de voorste rij voorzitter M.v..d Ven en de leden W.van Aalst, O.Meijer, W.Lemmens en G.Pattyn.

jubilarissen 2016


2015.

Tijdens de op 30 januari 2015 gehouden Jaarvergadering werden de leden van PS West Brabant, die dit jaar 25 jaar lid zijn van de PS, in het zonnetje gezet.
Van de 12 jubilarissen waren dhr’n Roks, Hout en de Barbanson aanwezig. Zij kregen uit handen van de voorzitter de bijbehorende speld uitgereikt. Met trots tonen zij die hier dan ook samen met het bijbehorende bosje bloemen.

jublarissen2015


2014.

Op vrijdag 28 maart hebben wij onze maandelijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze avond werden de leden geëerd die dit jaar 25 jaar lid zijn van de PS. In 2014 zijn dat 17 leden bij PS West Brabant. Jammer genoeg konden ook dit jaar door omstandigheden niet alle jubilarissen aanwezig zijn. De 10 aanwezige jubilarissen kregen uit handen van de landelijk secretaris van de PS, Johnny Wierda, hun jubileumspeld uitgereikt. Door de penningmeester van PS West Brabant, Miriam van Benthem, werd aan hun als felicitatie een bloemetje overhandigd.

SONY DSC

Van links naar rechts op de foto zijn dit respectievelijk; De heren De Jongh, Brands,  dhr. van Oorschot , Voorzitter v.d.Ven, Voermans . Mevrouw Stoop, Secretaris PS Wierda en de heren Raats, van de Veeken, Lukus, Willeboordse en Siberie.

De voorzitter Miel van de Ven