Beursreglement

Reglement voor de Vogelbeurs Sint Willebrord

Vanwege veranderingen door de nieuwe landelijke Wetgeving hebben wij voor onze beurzen onderstaande regels vastgesteld die wij strikt toe passen.

1. Ingebracht kunnen worden; alle soorten vogels met uitzondering van grijpvogels, kwartels, fazanten en andere loopvogels.

2. Niet-zelfstandige vogels worden niet toegelaten.

3. Het belangrijkst is, naast het welzijn van de vogels, een uitnodigende en correcte presentatie van onze liefhebberij. Daartoe dienen de vogels aangeboden te worden in zuivere TT kooien of te worden geplaatst in de aanwezige beurskooien.

4. De vogels mogen niet meer worden verkocht of aangeboden vanuit transportkisten of lopers. De eigenaar dient er voor te zorgen dat de vogels van drinkwater kunnen worden voorzien.

5. De TT kooien dienen schoon te zijn en zijn voorzien van water of moeten daarvan kunnen worden voorzien.

6. Zieke, gebrekkige en niet zelfstandige vogels zijn niet toegestaan. Op aanwijzing van een bestuurslid moeten deze worden verwijderd vanaf de beurs.

7. Handelaren mogen vanaf 08.30 uur binnen.

8. De vogelbeurs is open van 09.00 tot 12.00 uur en de entreé is € 1,-

9. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet raadpleegt u het bestuur van de vogelbeurs en zij nemen dan een beslissing.

10. Bij het niet naleven van deze regels kan U de toegang tot de beurs worden ontzegd.

Bestuur PS West Brabant